Imate vprašanje? tel: 068125970 email: glasbenicenterprima@gmail.com

Učenje petja – solo petje, popularno petje, jazz petje

SOLO PETJE
naravno, klasično in jazz

O petju bi se dalo povedati mnogo, saj je ena najstarejših oblik glasbe. Petje je bilo pomemben del vsakdana naših prednikov, ki so si s pesmijo razlagali svet okrog sebe, si z njo krajšali čas oziroma jo uporabljali v posebne obredne namene in predvsem za zdravljenje. Pri petju smo namreč glasbilo mi sami, naše glasilke in celotno telo, ki sodeluje pri nastanku in oblikovanju zvoka.

Izraz solo petje je v uporabi v šolstvu oziroma na področjih izobraževanja, da razločuje petje posameznika (običajno klasično petje) od zborovskega petja ali drugih zvrsti. 

OPIS PROGRAMA
V program solo petja se lahko vpišejo učenci vseh starosti, zaradi same telesne razvitosti pa se programi nekoliko razlikujejo glede na starost oziroma vsakega posameznika. Običajno se najmlajši učenci učijo predvsem naravnega petja, ki je sproščeno in temelji na sproščenosti celotnega telesa in misli, brez prisile, glas se osvobodi zakrčenosti. V tem programu se učenci spoznajo s celotnim telesom kot lastnim glasbilom, ugotovijo, kaj vse vpliva na zvok, na barvo glasu, naučijo se pravilne telesne drže in uporabe glasu, spoznajo različne odtenke svojega glasu in različne zvoke, ki jih z glasom lahko ustvarijo. Program obsega vokalno tehniko pravilnega petja, telesne drže, dihanja in kot že omenjeno spoznavanje sposobnosti svojega glasu, seznanijo se z notnim zapisom in spoznajo različne tehnike in stile petja. 

Pri starejših učencih, ki imajo že izoblikovan svoj glas se poleg naravnega petja učimo seveda klasičnega, ki zajema mnogo podrobnosti in napotkov za uspešnega pevca. Začne se s telesno držo, saj smo pri petju glasbilo mi sami, zato se že v začetku posvetimo pravilni drži, postavitvi nog, hrbtenice, bokov, ramen. Spoznamo se z vsemi prvinami naravnega petja in sproščanja glasu, ki ga ob učenju klasičnega še naprej izvajamo. Starejši učenci se torej poleg naravnega natančneje seznanijo s klasičnim petjem in njegovo tehniko petja, ki je nekoliko bolj točno določena, nekateri to poznajo tudi pod imenom operno petje. Učenci spoznavajo glas in njegove zmožnosti ter se učijo novih načinov petja, izvajanja, nastopanja. Spoznajo pomembnejšo literaturo zgodovine s pevskega področja, se seznanijo s pomembnimi skladatelji in prelomnicami za to glasbeno zvrst. Razvija se glasbeni posluh in spoznava note ter glasbeni zapis (v kolikor jih učenec še ne pozna), kasneje pa izvajamo tudi popularne skladbe in se seznanimo še z drugimi stili in načini petja. Vseskozi se spodbuja ustvarjalnost učencev in njihov celosten osebnostni in glasbeni razvoj, učenci ustvarijo lastne skladbe z besedilom, naučimo se jih zapeti in izvedemo na koncertu.

Petje je gotovo eno širših področij glasbe, saj obstaja že zelo dolgo časa in v najrazličnejših oblikah še vedno obstaja in se celo še razvija! V Glasbenem centru Prima se želimo prilagoditi vsakemu posamezniku, njegovim željam in sposobnostim, zato omogočamo vpis v program vsakomur, vendar z nekoliko prilagojeno vsebino. Na željo posameznika se tudi pri programu petja kasneje lahko učenje usmeri v določen stil. Običajno se najprej dobro naučimo osnov naravnega in / ali klasičnega petja ter nato svoj glas urimo še v drugih zvrsteh.

Naj se zopet sliši petje kot nekoč, da nam obnavlja zdravje, radost, moč!