Imate vprašanje? tel: 068125970 email: glasbenicenterprima@gmail.com

Učenje kljunaste flavte – kljunasta flavta – Glasbeni center Prima

Kljunasta flavta je glasbilo iz družine pihal. Njene sorodnike so poznali že pred tisočletji – na primer piščal iz Divjih bab, narejeno iz kosti. Kasnejše različice flavte so bile lesene, na primer pastirske piščali iz leske in vrbe. Zanimivo je, da piščal v različnih oblikah poznajo skoraj povsod po svetu, posamezniki pa imajo še vedno univerzalne načine izdelave in igranja na glasbiloNEKOČ... 
Kljunasto flavto so postopno tehnično izpopolnili in uveljavila se je kot solistični in ansambelski inštrument predvsem v obdobjih od srednjega veka do baroka. V novejšem času se je ponovno uveljavila kot koncertni inštrument za izvajanje stare in sodobne glasbe, veliko vlogo ima tudi pri vzgoji otrok, saj je navadno eno od prvih glasbil, ki jih otrok spozna in poskusi igrati. Tudi kljunastih flavt poznamo več vrst, pri običajni – sopranski flavti – razlikujemo še dve (glede na razporeditev luknjic), o eni pravimo, da ima »baročni prijem«, o drugi pa, da je ta »nemški«. Kot večina drugih tudi pri nas začnemo s sopransko flavto z nemškim prijemom in se učimo prijemov po tej metodi.... IN DANES

Danes je eno od bolj razširjenih in priljubljenih glasbil, primerna je tudi za zelo mlade učence, ki jim omogoči vstop v svet glasbe, učenje glasbe, tonov. Uporablja se tudi kot prehodni inštrument za vse, ki si želijo igrati na primer klarinet, saksofon ali prečno flavto, a so za to še premajhni. Kljunasta flavta je odlična osnova, saj se ob igranju naučimo pravilnega dihanja in drže inštrumenta, kar nam je kasneje v veliko pomoč, če se odločimo za prehod na drug inštrument.


POUK KLJUNASTE FLAVTE

Pri programu Kljunasta flavta se spoznamo z glasbilom, njegovo zgodovino in široko družino (drugi predstavniki družine pihal). Naučimo se pravilne telesne drže (hrbtenica, roke), nastavka ustnic in pihanja – oblikovanja tona. Urimo glasbeni posluh, učimo se prvin notnega zapisa, beremo in zapisujemo note, spodbujamo ustvarjalnost otrok – pisanje skladb. Otroci razvijajo občutek za ritem, melodijo in muziciranje, spoznavajo skladbe različnih avtorjev in obdobij, spoznajo in igrajo slovenske ljudske pesmi, skladbe slovenskih avtorjev, glasbe sveta in skladbe, ki jih napišejo sami, na željo posameznika zaigramo tudi kakšno popularno pesem. Vadimo igranje v duu, se poslušamo in pripravljamo na morebitno sodelovanje v komorni skupini, ob koncu leta pa se vsak predstavi na zaključnem nastopu.