Imate vprašanje? tel: 068125970 email: glasbenicenterprima@gmail.com

Glasbene urice (6-7 let)

Drugi program povezan z naukom o glasbi je namenjen malce starejšim ali tistim, ki so predhodno že obiskovali program Glasbene urice.
Cilji predmeta so podobni kot pri Glasbenih uricah, le da v tem programu svoje znanje malce poglobimo in se pričnemo srečevati z glasbenim zapisom.
Na podoben način kot doslej, to je večinoma skozi igro, so otrokom predstavljene nove vsebine povezane z glasbo. Otroci še naprej razvijajo svoj glasbeni posluh in hkrati postajajo vsestransko glasbeno dejavni. Učijo se javnega nastopanja in se glasbeno ustvarjalno izražajo – pojejo, igrajo, plešejo. Na Orffova glasbila se učijo zahtevnejše melodične in ritmične vzorce, ki jih znajo likovno zapisati. Seznanijo se z glasbenim zapisom, notnim črtovjem in vsemi povezanimi glasbenimi elementi. Naučijo se prepoznati elemente glasbenega zapisa, brati glasbeni zapis in ga tudi zapisovati. Krepijo se umske sposobnosti učenca, njegov pozitiven odnos do umetnosti in zaupanje vase. Spodbuja se otrokova ustvarjalnost in njegova zanimanja – kjer mu gre dobro, mu za izziv postavimo težje naloge, sicer mu pomagamo in skupaj rešimo problem. V skupini se otroci naučijo tudi medsebojnega sodelovanja – kako pomembno je pomagati drugemu, kako uspešno sodelujemo in si prisluhnemo. Skozi učenje pesmi in igranje na glasbila otroci krepijo svoje glasbeno znanje in iščejo svoj glasbeni izraz, pri glasbenih predstavah se spodbuja njihova domišljija, ustvarjalnost in gibanje, ob klavirju imajo možnost urjenja svojega posluha in petja, naučijo se pozornega poslušanja skladb z različnimi poudarki ter spremljajo poučne glasbene pravljice, ob katerih spoznavajo nove glasbene pojme, se naučijo novih melodij in/ali ritmičnih vzorcev ter nazadnje zapojejo pesem.




Program je izjemno bogato doživetje za otroke, ki jih tako ali drugače zanima glasba. Spoznali bodo mnogo različnih glasbil, od najbolj znanih in običajnih, izvajali svoje skladbice na Orffova glasbila in imeli možnost videti, slišati in morda tudi preizkusiti nekatere eksotične inštrumente z različnih koncev sveta. Z otroci raziskujemo, kaj glasba sploh je, kako bi jo definirali in kako ter za kaj se uporablja pri nas in drugod. Spoznavamo zvok, ton, šum, tišino, prisluhnemo zvokom okoli nas in zvokom iz narave. Otroci dobijo celosten pogled na glasbo in širšo glasbeno razgledanost primerno starosti. Učenci torej pozorno poslušajo (skladbe, zvoke, nastop, glasbena pravljica), izvajajo (igrajo, pojejo, glasbene igre) in ustvarjajo (ustvarjalno spremljajo svoje petje z inštrumenti, doživljajsko pojejo in izvajajo, izmislijo si svoje besedilo/ples na melodijo). Natančno se naučimo opazovati glasbila in njihove zvoke, zato pri pouku še sami ustvarimo različna glasbila.