Imate vprašanje? tel: 068125970 email: glasbenicenterprima@gmail.com

Glasbene urice ( 4-6 let )

Glasbene urice se imenuje program, namenjen najmlajšim glasbenim nadobudnežem. Zasnovan je podobno kot glasbena pripravnica – otrokom omogoča spoznavanje širokega pojma glasbe ter jim nudi učenje skozi igro, petje in ples.
Otroci razvijajo svoj glasbeni posluh in zanimanje za glasbo. Spoznajo družine inštrumentov in s predstavitvami – nastopi – tudi vsako glasbilo posebej, v živo, ga poslušajo, si ga ogledajo, preizkusijo.
Skozi različne dejavnosti otroci razvijajo svoje motorične sposobnosti, svoj spomin ter občutek za sodelovanje v skupini. Spoznajo se z Orffovim inštrumentarijem, izvajajo pesmice na različne inštrumente, pojejo in igrajo v skupinah, se med seboj poslušajo, dopolnjujejo in sodelujejo ter hkrati spoznavajo zakonitosti posameznih glasbil. Otroci s tem razvijajo svoj čut za glasbo, razliko med glasnim in tihim, hitrim in počasnim ter se naučijo razlikovati glasbila med seboj glede na način igranja.
Ob spremljavi klavirja se s tehniko odmeva učijo poučne pesmice, ob katerih ploskajo, igrajo na inštrument ali izvajajo druge določene zvoke ali gibe. Otroci spoznavajo glasbo tudi skozi ples, s čimer se krepi povezava med njihovim gibom, govorom in mislijo - ob pesmicah rajamo in se igramo glasbene igre. Otroci poslušajo in sodelujejo pri glasbenih pravljicah in izvajajo različne didaktične igre. Naučijo se natančno prisluhniti različnim glasbilom in njihovim zvokom in kasneje skupaj ustvarjamo svoja preprosta glasbila, na katera igramo.
Tako se razvija  glasbeni izraz, otroci spoznajo, kaj jim je všeč in zakaj. Naučijo se prepoznati glasbila in glasove iz različnih glasbenih posnetkov, spoznajo ljudsko in umetno glasbo. Pouk glasbenih uric nudi otrokom glasbeno in širšo estetsko vzgojo.
Glasba je namreč vedno bolj priznana tudi kot terapevtsko sredstvo, ki dokazano sprošča in umirja ter istočasno tistemu, ki se z njo ukvarja, krepi samozavest in zaupanje vase.  Pri glasbenih uricah se otroci tako skozi igro, petje in ples spoznajo z mnogimi prvinami glasbe, ki jih ponotranjijo in si jih dobro zapomnijo, saj so predstavljene na njim zanimiv in zabaven način. Glasbene urice torej v prvi vrsti nudijo otrokom obilo raznolikega glasbenega znanja, ki ga pridobijo na prijeten način, hkrati pa jim omogoča globlje spoznavanje samega sebe, osebnostno rast, celovit razvoj, razvijanje umskih sposobnosti ter glasbenega posluha in navsezadnje sprostitev, umiritev in radost.
Program glasbenih uric pomaga otrokom razviti pozitiven odnos do umetniškega izražanja, jih usmerja k ustvarjalnem izražanju (petje in igranje) in pripomore k razvoju elementarnega glasbenega posluha (ritmični in melodični). Poleg tega je cilj glasbenih uric razvijanje sposobnosti doživljajskega in pozornega poslušanja glasbenih vsebin, sodelovanje otrok v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja ter razvoj glasbenega okusa. Otroci pri pouku spoznavajo glasbila, nekatere pevske in instrumentalne sestave ter osnovne glasbene pojme, ustvarjajo glasbene in druge različne vsebine (likovne, besedne, gibno-plesne) ter se orientirajo se v likovnih zapisih glasbenih vsebin.