Imate vprašanje? tel: 068125970 email: glasbenicenterprima@gmail.com

Glasbena teorija ( 7+)

Nauk o glasbi je program, ki se odlično dopolnjuje s poukom inštrumenta ali kot nadaljevanje enega od začetnih programov glasbene teorije. Je program, ki z zahtevnejšimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenih sposobnosti, glasbenega posluha, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa, njegovo natančno branje in zapisovanje ter prepoznavanje vseh elementov.
Razvija in poglablja se natančen glasbeni posluh (ob vajah s klavirjem ter izvajanju ritmično-melodičnih vaj), v skladu s svojimi znanji učenci ustvarjajo nove glasbene vsebine, spoznavajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti, razvijejo občutljivost za odnose med toni, skladbe poslušajo natančneje in analitično, razvijajo estetsko občutljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja, spoznavajo različno glasbeno literaturo, zgodovino glasbe, skladatelje in pomembne glasbene prelomnice v preteklosti.
Učenci se naučijo izrekati in izvajati ritmično-melodične vsebine ter jih pisati po nareku, pojejo izbrane melodične vaje in razvijajo glasbeni spomin. Izvajajo in interpretirajo primere iz glasbene literature, utrjujejo pevsko tehniko, ustvarjajo in uporabljajo nova znanja pri oblikovanju glasbenih vsebin, poslušajo izbor glasbenih del in ob analitičnem vrednotenju usvajajo, razumejo in uporabljajo glasbeno-teoretična in oblikovna znanja.



Pouk poteka skupinsko, vendar za dosego boljših učnih ciljev poskrbimo, da skupine niso prevelike. Program nauk o glasbi načeloma poteka enkrat tedensko po 60 minut in običajno traja 6 let za dosego določene ravni znanja. V primeru kombinacije s poukom inštrumenta se programa zelo dobro dopolnjujeta, saj se učenec pri pouku nauka o glasbi izuri v branju notnega zapisa in drugih teoretskih podrobnostih, zaradi česar pouk inštrumenta poteka hitreje in lažje.