Imate vprašanje? tel: 068125970 email: glasbenicenterprima@gmail.com

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

I. člen
Pouk glasbila poteka v 30, 45 ali 60 minut dolgih učnih enotah, enkrat tedensko. Pouk ostalih predmetov se vrši po vnaprej javljenem in dogovorjenem razporedu ter urniku.

II. člen
Pouk v paru poteka 45 ali 60 minut. V primeru, da učenec ostane sam na pouku se izvaja ekvivalenten 30- minutni individualni pouk. Vpis na pouk v paru je možen le v primeru, da par zagotovi stranka oziroma učenec sam.

III. člen
Šolnina se poravna najkasneje v osmih dneh po prejetem računu vsaki mesec oziroma do vključno dvanajstega dne v mesecu.

IV. člen
Stranka lahko predhodno pisno ali po elektronski pošti opraviči zakasnitev plačila največ dvakrat letno.

V. člen
V kolikor stranka neupravičeno zamuja s plačilom šolnine dva meseca zapored, ne more obiskovati pouka do plačila vseh obveznosti.

VI. člen
Ne priznavamo nadomeščanja za zamujene ure oziroma ure, kjer je odsotnost
neupravičena.

VII. člen
Neupravičen izostanek od pouka in izostanek, o katerem nismo bili predhodno obveščeni, se zaračuna kot polno opravljena učna ura. Vsako odsotnost od pouka mora učenec predhodno javiti vsaj en dan pred uro svojemu mentorju. V primeru odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov, Glasbeni center Prima v roku sedmih delovnih dni predlaga nadomeščanje odpadlih učnih ur. Predlaganemu planu se prilagodi učenec. V primeru izredne enkratne odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov, mentor v dogovoru z učencem predlaga nadomestni termin oziroma profesorja za nadomeščanje pouka.

VIII. člen
Štirikratni zaporedni neupravičeni  izostanek učenca in štirikratni izostanek od  pouka brez obvestila je razlog, zaradi katerega lahko Glasbeni center Prima enostransko prekine sodelovanje.


IX. člen
Sodelovanje med strankami sporazuma traja najmanj tri mesece, razen, če je z vodstvom šole individualno dogovorjeno drugače. Sporazum se lahko prekine predčasno, vendar le pisno (na naslov: Uroš Gorenc s.p. Glasbeni center Prima, Tbilisijska 46, 1000 Ljubljana) in na podlagi utemeljenih razlogov.

X. člen
Če želi stranka predhodno prekiniti dogovor o izobraževanju, je to možno najprej po treh mesecih od začetka šolanja oziroma na podlagi utemeljenih razlogov predčasno ob dogovoru s šolo. Izpis je potrebno javiti vsaj trideset dni pred željenim datumom prekinitve v pisni obliki (na naslov: Uroš Gorenc s.p. Glasbeni center Prima, Tbilisijska 46, 1000 Ljbljana) ali po elektronski pošti.

XI. člen
Glasbeni center Prima se zavezuje učencu izdati potrdilo o obiskovanju pouka, če izobraževanje traja najmanj 20 ur, ter spričevalo ob zaključku izobraževalnega
programa ob koncu šolskega leta po strokovni presoji mentorjev.

XII. člen
Učenec, vpisan na klasični program, lahko opravlja izpit na državni glasbeni šoli, v kolikor je izrazil željo po le-tem na začetku šolskega leta. Glasbeni center Prima lahko pripravlja učence na izpit ob predhodno izraženi želji in angažiranosti posameznika ter predhodno pripravljenem načrtu učenja.

XIII. člen
Glasbeni center Prima lahko zaradi boljše kakovosti pouka brez predhodnega obvestila zamenja mentorja. V kolikor se to zgodi, stranki poda obrazložitev, zakaj se je to zgodilo.

XIV. člen
Pouk poteka po državnem programu šolskega leta (upoštevajoč praznike ter šolske počitnice) in traja med 1. septembrom ter koncem junija. Ne glede na dela proste dneve zaradi praznikov, ostaja mesečna šolnina nespremenjena.

XV. člen
Zadnja ura v šolskem letu se v primeru, da se učenec odloči za opravljanje izpita, opravlja kot izpitna ura.

XVI. člen
Priprava učenca za šolski nastop se šteje in obračuna kot običajna učna ura.


XVII. člen
V vseh cenah je vključen 22% DDV.

XVIII. člen
Z vpisom v Glasbeni center Prima se strinjate, da lahko vaše podatke obdelujemo za lastne potrebe.

XIX. člen
Z vpisom v Glasbeni center Prima se strinjate, da vam lahko občasno na elektronski naslov ali preko SMS sporočila pošiljamo sporočila glede vašega pouka, novosti in dogodkov, ki jih organiziramo.

XX. člen
Upravitelj spletnega mesta Glasbeni center Prima si osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

XXI. člen
Pridružujemo si pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja. O vseh večjih spremembah bomo stranke vnaprej obvestili.

XXII. člen
Za stranke, ki koristijo naše storitve, se smatra, da so seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja Glasbenega centra Prima

XXIII. člen

V primeru vpisa ožjega družinskega člana učenca v Glasbeni center Prima, priznamo obema 10% popust na mesečno šolnino.